Pensioen voorziening voor zzp’ers is nu ook al mogelijk.

//Pensioen voorziening voor zzp’ers is nu ook al mogelijk.

Pensioen voorziening voor zzp’ers is nu ook al mogelijk.

 

Een zzp’er/eenmanszaak die een pensioen/oudedagsvoorziening wil opbouwen, kan een deel van zijn winst reserveren voor een pensioen/oudedagsreserve.

fiscale oudedagsreserve (FOR).

Over dat deel van de winst ontvangt de zzp’er/ eenmanszaak uitstel van belastingbetaling tot de pensioenleeftijd.

De zzp’er/eenmanszaak kan de oudedagsreserve later – bijvoorbeeld als hij met pensioen gaat – omzetten in een lijfrente.

Belastingheffing vindt dan plaats over de lijfrente termijnen.

Voorwaarden FOR?

 

Voor de opbouw van een oudedagsreserve gelden voorwaarden.

De belangrijkste zijn dat een zzp’er/eenmanszaak moet voldoen aan het urencriterium (minimaal 1.225 uur per jaar voor zijn onderneming gewerkt) en nog niet de AOW leeftijd heeft bereikt.

Een oudedagsreserve is alleen mogelijk voor een zzp’er die over zijn winst inkomstenbelasting betaalt.( Dus niet voor een B.V.)

 

Hoogte bedrag FOR.

Maximaal te reserveren

De maximale reservering van de oudedagsreserve voor 2018 is 9,44% van de winst uit onderneming. Dus voor belastingaftrek!

Met een maximum van op € 8.775.

Reservering combineren met een Lijfrente spaarrekening.

Als je naast een FOR ook stort in een lijfrente voorziening(dus ook een geblokkeerde bankspaarrekening) moet je dit bedrag in mindering brengen op het maximum van je FOR.

Tevens is het bedrag gemaximeerd tot het bedrag waarmee het ondernemingsvermogen aan het einde van het kalenderjaar uitkomt boven de oudedagsreserve aan het begin van het kalenderjaar.

 

Je kunt de FOR voor je AOW leeftijd geheel of gedeeltelijk afstorten als lijfrente. Als je deze vanaf de AOW datum laat uitkeren betaal je inkomstenbelasting over deze uitkeringen. Dit is aantrekkelijk omdat je na het bereiken van de AOW-leeftijd minder inkomstenbelasting betaalt dan daarvoor.

 

Voorwaarden van de belastingdienst

De fiscus wil er zeker van zijn dat de uitgestelde belasting ook daadwerkelijk geïnd kan worden.

De hoogte van de oudedagsreserve is daarom beperkt het “ondernemingsvermogen”, wat eigenlijk hetzelfde is als het eigen vermogen.

Dus als jouw bedrijf een eigen vermogen heeft van € 100.000,- mag je nooit meer dan dat bedrag in totaal aan oudedagsreserve opsparen.

 

Informeer voor meer informatie over pensioen opbouw bij eenmanszaken bij uw verzekerings agent.

 

Door | 2018-12-08T19:13:10+01:00 december 8th, 2018|Geen categorie|0 Reacties